Můj výběr
0 položek
Co je to? »
Váš košík:
0 za 0
| Přihlášení »
Vyberte si kategorii
Úvod > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky (platné od 1.1. 2015)


pro provoz internetového obchodu www.trebonsky-med.cz
provozovatel: Ing. Petr Sedláček, Lužnice 29, 379 01 Třeboň

IČ: 71951431
DIČ: CZ 7512232453

Zapsán na Živnostenském úřadě v Třeboni pod evidenčním číslem 33030-7457.
Tel. +420 774 176 886 a +420 774 415 886 email: info@trebonsky-med.cz


Všeobecné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.trebonsky-med.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 82/2012 Sb., v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb. v platném znění),. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy občanským zákoníkem (č. 82/2012 Sb., v platném znění)

1. Ceny

1.1. Veškeré ceny uváděné v ceníku (katalogu) jsou uvedené s DPH, která činí 21%, u potravinářských výrobků 15%.

1.2. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit ceny v ceníku i bez zvláštního oznámení. Ceny v době objednávky jsou platné a zahrnují všechny případné množstevní slevy. Po provedení objednávky nelze ze strany prodávajícího měnit směrem nahoru.

1.3. Ceny jsou při vlastním odběru zboží nebo objednávce vždy potvrzeny kupujícímu, který je svým souhlasem potvrzuje.

2. Objednávka zboží

2.1. Zákazník vybere z nabídky požadovaný sortiment zboží a vyplní počet ks.

2.2. Platba hotově - při převzetí v prodejních skladech. Zákazník je povinen při registraci uvést úplnou platnou adresu, e-mail a telefon.

2.3. Zákazník volí způsob platby na účet 298361895/0300.


Platba dobírkou – hotově při převzetí zboží od přepravní služby.

Platba předem na náš účet. E-mailem bude zákazníkovi zaslána zálohová faktura. Po připsání platby na náš účet je bude vyexpedováno objednané zboží do 3 pracovních dní. Daňový doklad (faktura) a potvrzení o úhradě budou přiloženy k zásilce.

Platba na fakturu po obdržení zboží se splatností 14 dní. Při nedodržení bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý započatý den.

2.4. Zákazník volí způsob dodání (dopravy) – podrobně viz ceník dopravy. Výše dopravného prodávající zpětně potvrzuje z důvodu celkové hmotnosti a možnosti odchylek balení. Bez souhlasu kupujícího s výší ceny dopravy však nesmí zásilku odeslat.

2.5. Zákazník má právo stornovat objednávku do 24 hodin od objednání zboží e-mailem nebo telefonicky.

3. Vyřízení objednávky

3.1. Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíhá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím emailů nebo telefonicky. Prodávající odesílá tyto emaily:

Souhrn objednávky obsahující i odkaz na stránku "sledování stavu objednávky" a v případě hrazení objednávky převodem i informace potřebné pro provedení platby. Informace o odeslání zboží - po předání zásilky České poště nebo přepravní společnosti (zásilkové služby, dopravce např. PPL) případně (při osobním odběru) informaci o možnosti vyzvednutí.

3.2. Kupující při standardním průběhu vyřízení není nucen reagovat na žádné emaily mimo potvrzení výše ceny dopravného (bod 2.4.).

4. Expedice

4.1. Prodejce se zavazuje expedovat zboží v nejkratší možné době.

4.2. Pokud nebyl dohodnut konkrétní termín dodání je zboží odesláno během 2-5 pracovních dnů. V případě,že provozních důvodů se doba dodání prodlouží je prodávající povinen informovat kupujícího do 48 hodin od objednání

4.3. Pokud není objednávka odeslána do 10 pracovních dnů, má zákazník možnost upozornit na prodlení nebo objednávku stornovat případně odstranit problematický titul (zaplacená částka nebo přeplatek je, v případě platby předem, zaslán zákazníkovi automaticky zpět na účet). V případě že některý z objednaných druhů zboží není skladem bude zákazník kontaktován a jsou mu nabídnuty další možnosti postupu (storno a vrácení peněz, změna objednávky, prodloužení expediční lhůty).

4.4. Doručovací doba je specifikována v dodacích podmínkách.

4.5. Forma zásilky - Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. V zásilce je přiložen daňový doklad - faktura plnící funkci reklamačního a daňového dokladu.

5. Převzetí zboží

5.1. Kupující v okamžiku převzetí zboží přebírá přepravní list a dodací list (s výjimkou České pošty s.p.).

5.2. Přepravní společnost vystavuje pro případnou platbu dobírkou příjmový doklad. Daňový doklad je uložen v zásilce.

5.3. Od okamžiku převzetí dopravcem do okamžiku dodání zboží kupujícímu přebírá odpovědnost za poškození zásilky přepravní společnost, která je k tomuto účelu pojištěna. Pokud kupující převezme zjevně poškozenou zásilku musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci.

5.4. Kupující přebírá odpovědnost za zboží od okamžiku, kdy je převzal od dopravce nebo osobně vyzvedl z některého ze skladů.

5.5. Kupující je povinen převzít zboží, které je mu dodáno na základě potvrzené objednávky nebo uzavřené smlouvy.

5.6. Kupující je povinen při přejímce zboží zkontrolovat neporušenost obalu, druh, množství dodaného zboží a případné odchylky včetně poškození zásilky (rozbité sklenice, poškozený obal, natržené krabice s víčky atd.) poznamenat na přepravní a dodací list, který předá dopravci, který jej potvrdí. V případě, že kupující tyto skutečnosti nepoznamená na výše uvedené dokumenty nelze později k těmto okolnostem přihlížet při uplatnění reklamace. V případě že dopravce odmítne provést potvrzení je kupující povinen v co nejkratší možné době informovat prodávajícího na tel. +420 774 176 886.

5.7. Podrobné informace o vlastním dodání zboží upravují dodací podmínky

6. Vrácení zboží

6.1. V souladu s § 1829 občanského zákoníku(č. 89/2012 ve znění pozd. Předpisů), má kupující právo na odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí.

6.2. Odstoupení od smlouvy zákazník provede formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem na Ing. Petr Sedláček“, se sídlem Lužnice 29, 379 01 Třeboň, IČ 71951431, tel. +420 774 176 886, email: info@trebonsky-med.cz, helenar@post.cz ). Zákazník rovněž může použít přiložený vzorový formulář (viz níže) pro odstoupení od smlouvy. O odstoupení od smlouvy bude zákazníkovi vystaveno potvrzení a zasláno shodným způsobem jakým bylo odstoupení provedeno.

6.3. Po odstoupení od smlouvy, budou zákazníkovi bez zbytečného odkladu vráceny, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prokazatelně došlo k oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od zákazníka obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného zpětného způsobu dodání).
Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který zákazník použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou další dodatečné náklady. Platba bude vrácena až po obdržení vráceného zboží nebo bylo-li prokazatelně odesláno zpět, podle toho, co nastane dříve.

6.4. Převzetí zboží - Zákazník zašle zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zpět nebo jej předá na adresu: Ing. Petr Sedláček“, Lužnice 29, 379 01 Třeboň, tel. +420 774 176 886, p. Petr Sedláček). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je zboží odesláno zpět před uplynutím 14 dnů. Na základě domluvy lze zboží i vyzvednout na zákazníkem udané adrese. Dopravné bude účtováno dle platného ceníku dopravy. Zásilky, zaslané zákazníkem na dobírku nebudou převzaty.

6.5. Vrácené zboží nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno, musí být vráceno včetně všech dokumentů tj. dodacího listu, daňového dokladu příp. záručního listu. Zákazník odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.


6. Vrácení zboží

6.1. V souladu s § 1829 občanského zákoníku(č. 89/2012 ve znění pozd. Předpisů), má kupující právo na odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí.

6.2. Odstoupení od smlouvy zákazník provede formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem na Ing. Petr Sedláček“, se sídlem Lužnice 29, 379 01 Třeboň, IČ 71951431, tel. +420 774 176 886, email: info@trebonsky-med.cz, helenar@post.cz ). Zákazník rovněž může použít přiložený vzorový formulář (viz níže) pro odstoupení od smlouvy. O odstoupení od smlouvy bude zákazníkovi vystaveno potvrzení a zasláno shodným způsobem jakým bylo odstoupení provedeno.

6.3. Po odstoupení od smlouvy, budou zákazníkovi bez zbytečného odkladu vráceny, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prokazatelně došlo k oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od zákazníka obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného zpětného způsobu dodání). Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který zákazník použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou další dodatečné náklady. Platba bude vrácena až po obdržení vráceného zboží nebo bylo-li prokazatelně odesláno zpět, podle toho, co nastane dříve.

6.4. Převzetí zboží - Zákazník zašle zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zpět nebo jej předá na adresu: Ing. Petr Sedláček“, Lužnice 29, 379 01 Třeboň, tel. +420 774 176 886, p. Petr Sedláček). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je zboží odesláno zpět před uplynutím 14 dnů. Na základě domluvy lze zboží i vyzvednout na zákazníkem udané adrese. Dopravné bude účtováno dle platného ceníku dopravy. Zásilky, zaslané zákazníkem na dobírku nebudou převzaty.

6.5. Vrácené zboží nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno, musí být vráceno včetně všech dokumentů tj. dodacího listu, daňového dokladu příp. záručního listu. Zákazník odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

7. Vlastnictví zboží

Prodávající zůstává majitelem veškerého zboží, dokud není uhrazena celá kupní cena, případně závazky kupujícího vůči prodávajícímu, a to i v případě, že došlo k dalšímu prodeji tohoto zboží.

8. Záruka a reklamace

8.1. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo.

8.2. Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.trebonsky-med.cz se řídí platnými zákonnými přepisy české republiky. Standardní záruční doba je 24 měsíců, záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.

8.3. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady (záruku), která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí v souladu § 2165 z.č. 89/2012 v platném znění.

8.4. Reklamace se oznamuje některým z následujících způsobů:

a) e-mailem na adresu info@trebonsky-med.cz

b) telefonicky na číslo +420 774 176 886,

c) doporučeným dopisem na adresu Ing. Petr Sedláček, Lužnice 29, 379 01 Třeboň

8.5. Při reklamaci je kupující povinen doložit veškeré doklady potvrzující nákup zboží u firmy Ing. Petr Sedláček, Lužnice 29, IČ71951431 tj. dodací list, daňový doklad příp. záruční list. Současně přikládá předmět reklamace. Dále je povinen předložit písemné odůvodněnou reklamaci zejména přesné vymezení předmětu reklamace, způsob zjištění závady výrobku nejlépe s fotodokumentací. Reklamace je odůvodněná i v případě zjištění odchylného množství.

8.6. Po přijetí reklamace rozhodne prodávající v souladu s platnou legislativou o vyřízení reklamace tj. reklamaci posoudí jako oprávněnou (výrobek bude opraven, vyměněn, doplněn nebo bude vrácena část kupní ceny) nebo ji zamítne.

8. Záruka a reklamace

8.1. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo.

8.2. Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.trebonsky-med.cz se řídí platnými zákonnými přepisy české republiky. Standardní záruční doba je 24 měsíců, záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.

8.3. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady (záruku), která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí v souladu § 2165 z.č. 89/2012 v platném znění.

8.4. Reklamace se oznamuje některým z následujících způsobů:

a) e-mailem na adresu info@trebonsky-med.cz

b) telefonicky na číslo +420 774 176 886,

c) doporučeným dopisem na adresu Ing. Petr Sedláček, Lužnice 29, 379 01 Třeboň

8.5. Při reklamaci je kupující povinen doložit veškeré doklady potvrzující nákup zboží u firmy Ing. Petr Sedláček, Lužnice 29, IČ71951431 tj. dodací list, daňový doklad příp. záruční list. Současně přikládá předmět reklamace. Dále je povinen předložit písemné odůvodněnou reklamaci zejména přesné vymezení předmětu reklamace, způsob zjištění závady výrobku nejlépe s fotodokumentací. Reklamace je odůvodněná i v případě zjištění odchylného množství.

8.6. Po přijetí reklamace rozhodne prodávající v souladu s platnou legislativou o vyřízení reklamace tj. reklamaci posoudí jako oprávněnou (výrobek bude opraven, vyměněn, doplněn nebo bude vrácena část kupní ceny) nebo ji zamítne.

8.7. Kupující je o výsledku reklamačního řízení písemně informován nejpozději 30 dní od uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

8.8. Náklady na zaslání opraveného nebo vyměněného výrobku hradí kupující.

9. Slevy

Případné slevy jsou možné po vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím, jde-li o trvalé (opakované) dodávky viz. Věrnostní program nebo velký objem dodávky.

10. Ochrana osobních dat

Chráníme Vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Internetový obchod www.trebonsky-med.cz se zavazuje k dodržování všech pravidel vč. dodržování zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací v platném znění. Údaje, které zadáváte při registraci Jako zákazník musíte při vaší registraci uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto:

Jméno a příjmení

Úplnou poštovní adresu

Telefonické, případně faxové spojení

E-mail

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. Nákupem a potvrzení objednávky dáváte souhlas se zpracováním těchto údajů pro potřeby dané obchodní transakce. Firma Ing. Petr Sedláček, Lužnice 29, IČ 71951431 jako provozovatel internetového obchodu www.trebonsky-med.cz závazně prohlašuje, že veškerá data získaná při obchodních transakcích ze strany kupujícího jsou výhradně majetkem kupujícího a prodávající je využívá pouze k výše popsaným účelů. Žádná osobní data nebudou poskytnuta třetím stranám a jsou ukládána v bezpečné databázi. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Volejte: 774 176 886 | Cookies
Internetový obchod Petr Sedláček - prodej sklenic,vík a medu
|Copyright © 2008-2017